Městys Suchdol

Vítejte na stránkách městyse

Suchdol u Kutné Hory!

 

 

 

MĚSTYS SUCHDOL

Městys Suchdol leží na severozápadním úpatí vrchu Vysoká přibližně 8 km západě od města Kutné Hory v nadmořské výšce 365 m. Terén je mírně zvlněný, přilehlá Dobřeň se nachází v nadmořské výšce 366 m, Solopysky 369 m, Malenovice 370 m. U osady Vysoká se terén zvedá, obec je ve výšce 430 m nad mořem, kopec Vysoká dosahuje maximální výšky v této krajině: 471m.

Jméno městyse se správně odvozuje od suchého dolu, jako ostatní Suchdoly v Čechách (v Praze, u Sedlčan, Třeboně, u Broumova, Kaplice a jinde) a má se psát Suchdol, přestože se v různých pramenech objevuje pod názvem např. Zuchdol, Suchodol, Sukdol. V písemných análech se obec Suchdol sice připomíná až ve 13. století, ale její původ je nepochybně daleko starší.

Pod správní území městyse Suchdol spadají i obce Dobřeň, Malenovice, Solopysky a Vysoká. V současnosti má Suchdol a k němu přidružené obce necelých 1100 obyvatel.

 

__________________________________________________________________________________

 U P O Z O R N Ě N Í 

 ZAHÁJENÍ REKONSTRUKCE SILNICE III/33347

(SUCHDOL - DOBŘEŇ)

Oznamujeme všem občanům, že od 20.8.2018 začne probíhat plánovaná rekonstrukce chodníků a silnice III/33347 od křižovatky u NS „Klas“ až na konec obce – směr na Dobřeň.

Rekonstrukce bude probíhat etapově tak, aby bylo zajištěno co nejmenší omezení.

Plánované dokončení dle smlouvy o dílo je do 31.12.2018.

V rámci stavby dojde buď k částečnému, nebo úplnému uzavření této komunikace a budou vyznačeny objízdné trasy, které jsou schváleny orgány státní správy.

Harmonogram stavby plánuje postup realizace zahájit směrem od Dobřeně do středu obce.

Majitelé dotčených nemovitostí budou zástupci zhotovitelské firmy včas informováni o omezení přístupu ke svým nemovitostem a jakým způsobem bude zajištěna obslužnost (kontejnery, zásobování apod.).

Předem děkujeme občanům za trpělivost a toleranci při realizaci, která způsobí jistá omezení v provozu a užívání nemovitostí.

 

 

 

 

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obecsuchdol.cz

Registrujte se zde


ZŠ SUCHDOL - logo školy.jpg

MŠ Suchdol.PNG

http://www.geosense.cz/geoportal/suchdol-kutna-hora/