Městys Suchdol

Nekončí platnost Vašeho občanského průkazu? Zrušení místní příslušnosti podání žádostiNekončí platnost občanského průkazu

obč.průkaz.jpg

 

 

Občanské průkazy

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

 

Jaké typy občanských průkazů se vydávají

  • občanské průkazy se strojově čitelnými údaji občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let a občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let. Občan si může zvolit, zda požádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo bez čipu,

  • občanské průkazy bez strojově čitelných údajů:

    • s dobou platnosti na 6 měsíců, jestliže nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, protože došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo ke katastrofě či jiné mimořádné události,
    • s dobou platnosti na 3 měsíce, jestliže o něj požádá občan bezprostředně po nabytí českého státního občanství,
    • s dobou platnosti na 1 měsíc na žádost občana v případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu, po zrušení údaje o místu trvalého pobytu, nebo pokud občan potřebuje občanský průkaz v souvislosti s výkonem volebního práva; žádost o jeho vydání se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.

 

Nové občanské průkazy

op.jpg

Vzor eOP

 

Zdroj: http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

 

Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání bčanského průkazu a cestovního pasu

REZERVAČNÍ SYSTÉM - ZDE   

(Městský úřad Kutná Hora, odbor správní - občanské průkazy a cestovní doklady)

 

 


Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obecsuchdol.cz

Registrujte se zdelogo škola.JPG


GObec_banner_250px (002).png


 

Portál veřejné správy