Městys Suchdol

FINANČNÍ ÚŘAD PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ -INFORMACE PRO VEŘEJNOSTFINANČNÍ ÚŘAD PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ

Územní pracoviště v Kutné Hoře

Územní pracoviště v Čáslavi

 

INFORMACE PRO VEŘEJNOST

 

Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Kutné Hoře a Územní pracoviště v Čáslavi informují všechny daňové poplatníky, kteří budou za zdaňovací období 2017 podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti budou pracovníci územních pracovišť přítomni 

  

v Uhlířských Janovicích                  dne               19.3.2018          od 8 do 17 hod.

v budově na adrese Pečírkova 168                         26.3.2018          od 8 do 17 hod.

na Městském úřadě ve Zruči nad Sázavou         21.3.2018          od 12 do 17 hod.

na Obecním úřadě ve Vlkanči                              14.3.2018          od 13 do 17 hod.

V rámci těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci platně podat svá daňová přiznání, mohou získat pomoc při vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů. V průběhu těchto návštěv na obcích není možno zaplatit daň v hotovosti.

Upozorňujeme, že vzory všech aktuálních daňových tiskopisů jsou dostupné na stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz → daňové tiskopisy. Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz v záložce „Daně a pojistné“ a budou aktuálně doplňovány v „Novinkách“. Daňové přiznání lze podat prostřednictvím aplikace EPO na Daňovém portálu, dostupném též na adrese www.daneelektronicky.cz.

Interaktivní formuláře jsou také k dispozici na stránkách Finanční správy v záložce „daňové tiskopisy“.

Pro učinění podání do datové schránky doporučujeme použít:

  • datovou schránku Územního pracoviště v Kutné Hoře     -           iwen45c
  • datovou schránku Územního pracoviště v Čáslavi           -           3pgn5tt

 

Pro případ, že vzniknou poplatníkům v souvislosti s podáváním daňových přiznání některé nejasnosti, mohou se za účelem jejich vyřešení dotázat na informační telefonní lince:

ÚzP v Kutné Hoře tel. Číslo                   327 536 329     nebo

ÚzP v Čáslavi tel. Číslo                          327 300 353

Informační linky budou v provozu od 12.3.2018 do 3.4.2018.

  

Placení daní

Bankovní účet pro bezhotovostní placení daně z příjmů fyzických osob je 721–77628111, kód banky 0710, variabilní symbol je rodné číslo.

  

rozšířené úřední hodiny pro výběr daňových přiznání

  • v pracovních dnech od 26.3.2018 do 29.3.2018 od 8.00 do 17.00 hod
  • v úterý 3. 4. 2018 od 8.00 do 18.00 hod.

rozšířené pokladní hodiny na ÚzP Kutná Hora v termínu od 26.3.2018 do 3.4.2018 

  • pondělí a středa od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.30 hod.
  • úterý, čtvrtek od 8.00 do 12.00 hod.
  • úterý 3.4.2018 od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.

  

Povinné elektronické podání

Ust. § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) stanovuje, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného daňového tvrzení a dodatečného daňového tvrzení, učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu. Pro povinné elektronické podání dle § 72 odst. 4 daňového řádu tedy není možné využít dodatečného potvrzení nebo opakování podání dle § 71 odst. 3 daňového řádu (pro uvedené případy je tedy tzv. E-tiskopis vyloučen). Pro splnění povinnosti činit podání elektronicky dle § 72 odst. 4 daňového řádu bude tedy od 1. 1. 2016 nutné podání učinit pouze jedním z následujících způsobů upravených v § 71 odst. 1 daňového řádu, tedy buď: 

  • datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo
  • datovou zprávou odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo
  • datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

  

 

                                                                                            Územní pracoviště v Kutné Hoře

                                                                                            Územní pracoviště v Čáslavi


Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obecsuchdol.cz

Registrujte se zdelogo škola.JPG


GObec_banner_250px (002).png


 

Portál veřejné správy