Městys Suchdol

FINANČNÍ ÚŘAD PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ -INFORMACE PRO VEŘEJNOSTFINANČNÍ ÚŘAD PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ

Územní pracoviště v Kutné Hoře

Územní pracoviště v Čáslavi

 

INFORMACE PRO VEŘEJNOST

 

Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Kutné Hoře a Územní pracoviště v Čáslavi informují daňové poplatníky, že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti budou pracovníci územních pracovišť přítomni

 

v Uhlířských Janovicích                   dne                           16. 3. 2020 od 8 do 17 hod.

v budově na adrese Pečírkova 168                                   25. 3. 2020 od 8 do 17 hod.

 na Městském úřadě ve Zruči nad Sázavou                     23. 3. 2020 od 13 do 17 hod.

 na Obecním úřadě ve Vlkanči                                          18. 3. 2020 od 14 do 17 hod.

 

V rámci těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci platně podat svá daňová přiznání a mohou získat informace potřebné pro vyplnění daňového přiznání.

 

termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů

za zdaňovací období 2019 je 1. 4. 2020

 

rozšířené úřední hodiny na územních pracovištích

 

  • od 23. 3. 2020 do 31. 3. 2020              od 8.00 do 17.00 hod
  • ve středu 1. 4. 2020                             od 8.00 do 18.00 hod

 

bezhotovostní placení daně z příjmů fyzických osob

721-77628111, kód banky 0710, variabilní symbol je rodné číslo

 

rozšířené pokladní hodiny na ÚzP Kutná Hora

pondělí                23. 3. 2020               od 8.00 do 11.30 hod. a od 12.30 do 15.30 hod.

úterý                    24. 3. 2020               od 8.00 do 11.30 hod.

středa                  25. 3. 2020               od 8.00 do 11.30 hod. a od 12.30 do 15.30 hod.

čtvrtek                 26. 3. 2020               od 8.00 do 11.30 hod.

pátek                   27. 3. 2020               od 8.00 do 11.30 hod.

pondělí                30. 3. 2020               od 8.00 do 11.30 hod. a od 12.30 do 15.30 hod.

úterý                    31. 3. 2020               od 8.00 do 11.30 hod.

středa                  1. 4. 2020                 od 8.00 do 11.30 hod. a od 12.30 do 15.30 hod

 

Případy povinného elektronického podání

Ustanovení § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) stanovuje, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného daňového tvrzení a dodatečného daňového tvrzení učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu. Pro povinné elektronické podání dle § 72 odst. 4 daňového řádu tedy není možné využít dodatečného potvrzení nebo opakování podání dle § 71 odst. 3 daňového řádu (pro uvedené případy je tedy tzv. E-tiskopis vyloučen). Pro splnění povinnosti činit podání elektronicky dle § 72 odst. 4 daňového řádu je tedy od 1. 1. 2016 nutné podání učinit pouze jedním z následujících způsobů upravených v § 71 odst. 1 daňového řádu, tedy buď:

  • datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo
  • datovou zprávou odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo
  • datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

 

Upozorňujeme, že vzory všech aktuálních daňových tiskopisů jsou dostupné na stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz  → daňové tiskopisy. Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz v záložce „Daně a pojistné“ a budou aktuálně doplňovány v „Novinkách“. Daňové přiznání lze podat prostřednictvím aplikace EPO na Daňovém portálu, dostupném též na adrese www.daneelektronicky.cz.

Interaktivní formuláře jsou také k dispozici na stránkách Finanční správy v záložce „daňové tiskopisy“.

 

Pro učinění podání do datové schránky doporučujeme použít:

  • datovou schránku Územního pracoviště v Kutné Hoře - iwen45c
  • datovou schránku Územního pracoviště v Čáslavi - 3pgn5tt

 

 

                                                                                       Územní pracoviště v Kutné Hoře

                                                                                       Územní pracoviště v Čáslavi


Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obecsuchdol.cz

Registrujte se zdelogo škola.JPG


GObec_banner_250px (002).png


 

Portál veřejné správy