Městys Suchdol

Vyhlášky a zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 Obce Suchdol o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu

Obecně závazná vyhláška obce Suchdol č.1 o místních poplatcích

Vyhláška č. 1/2009 o změně územního plánu č. 3

Vyhláška č. 1/2006 o změně územního plánu č. 2

Vyhláška č. 1/2005 o změně územního plánu č. 1

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 

05.01.2011

05.01.2011

05.07.2009

06.05.2005

05.01.2007

01.01.2009

Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místním poplatku za provoz systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
01.01.2008
Požární řád - organizační směrnice č. 1/2007

13.04.2007

Obecně závazná vyhláška č. 4/2003 od regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích 01.01.2004
Obecně závazná vyhláška obce Suchdol č. 3/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


01.01.2004

Obecně závazná vyhláška obce Suchdol č. 2/2003 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

01.01.2004

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o místních poplatcích

01.01.2004

 

Důležité zákony

Název normy

 

zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím

 

zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

 

zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech

 

zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů

 

zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení

 

zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník

 

zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

 

 

 

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obecsuchdol.cz

Registrujte se zdelogo škola.JPG