Městys Suchdol

Vyhlášky a zákony

 

Místní vyhlášky

Obecně závazná vyhláška městyse Suchdol č. 2/2018

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška městyse Suchdol č. 1/2018

požární řád městyse Suchdol

Obecně závazná vyhláška městyse Suchdol č. 1/2015

stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňováni komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Suchdol

Obecně závazná vyhláška obce Suchdol č. 1/2009

o změně územního plánu č. 3

Obecně závazná vyhláška obce Suchdol č. 1/2008

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

Obecně závazná vyhláška obce Suchdol č. 1/2006

o změně územního plánu č. 2

Obecně závazná vyhláška obce Suchdol č. 1/2005

o změně územního plánu č. 1

Obecně závazná vyhláška obce Suchdol č. 4/2003

o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích

 

 

Nařízení městyse Suchdol

tržní řád

  

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

ústavní zák. č. 1/1993 Sb.

Ústava České republiky

usnesení č. 2/1993 Sb.

Listina základních práv a svobod

zákon č. 106/1999 Sb.

O svobodném přístupu k informacím

zákon č. 227/2000 Sb.

O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů

zákon č. 500/2004 Sb.

Správní řád

zákon č. 128/2000 Sb.

O obcích

zákon č. 72/2012 Sb.

O obcích - změny z r. 2012

zákon č. 133/2000 Sb.

O evidenci obyvatel a rodných číslech

zákon č. 565/1990 Sb.

O místních poplatcích

zákon č. 200/1990 Sb.

O přestupcích

zákon č. 183/206 Sb.

Stavební zákon

zákon č. 89/2012 Sb.

Občanský zákoník

zákon č. 90/2012 Sb.

O obchodních společnostech a družstvech

zákon č. 101/2000 Sb

O ochraně osobních údajů

zákon č. 137/2006 Sb.

O veřejných zakázkách

zákon č. 250/2000 Sb.

O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

 

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obecsuchdol.cz

Registrujte se zdelogo škola.JPG


GObec_banner_250px (002).png


 

Portál veřejné správy