Městys Suchdol

Vyhláška FÚ - Manda Miroslav

Vyhláška FÚ - vyměření daně z nemovitostí

Vyhláška MÚ K.H. - Turina Patrik

Vyhláška MÚ K.H. - Melcerová Renata

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Dražba Langmajerová

Dražba Kršňák

Územní řízení Telefonica

Uložení písemnosti Turina

Veřejná vyhláška - návrh změny ÚP č. 3

Územní řízení - Plašil

Oznámení o místě konání voleb

Pozemnová úprava Červený Hrádek

Nařízení MěÚ K.Hora k ochraně rorýse ob.

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2008

Územní rozhodnutí Telefónice

Pozvánka na zesedání zastupitelstva

Změna č. 3 územního plánu - opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška - změna č. 3 územního plánu obce

Pozvánka k úvodnímu jednání o KPÚ Suchdol

Dražební vyhláška _ Brynych

Veřejná vyhláška FÚ - Kovář

Projekt Veřejně prospěšné práce I

Oznámení o zahájení řízení o opatrovníku

Převzetí písemnosti - Lukáš Petráň, Dobřeň 98.doc

Územní souhlas - Říhovi

Výběrové řízení - výzva

Nabídka pozemků pozemkovým fondem

Veř. vyhláška Pozemkového úřadu Kolín

Uložení písemnosti Bříza

Uložení písemnosti Turina

udajeproDO.doc

Rozhodnutí k PÚ ČErvený Hrádek

Oznámení o změně č.4 územního plánu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Uložení písemnosti Manda

Pozemkový úřad - opatrovník

Úžemní rozhodnutí - Plašil

Výzva ČEZ ke kácení a okleštění stromoví

Návrh územního plánu Bečváry

Uložení písemnosti Manda

Uložení písemností Mandy

Uložení písemností Oberreiter s.e.o.

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obecsuchdol.cz

Registrujte se zdelogo škola.JPG


GObec_banner_250px (002).png


 

Portál veřejné správy