Městys Suchdol

Sbor dobrovolných hasičů Suchdol

 

 

Ustanovující valná hromada Sboru dobrovolných hasičů se konala 29. srpna 1884 a zakládající členové zvolili tento výbor:

 

Starosta: Václav Ptáček

Velitel: František Urban

Výbor: Čeněk Semerád, Václav Spurný, František Svatava, Antonín Jirsa, Václav Trojan

 

Hasičská organizace na sebe vzala nejen hašení požárů a samaritánskou službu, ale divadelními představeními, zábavami a výlety za krásami vlasti se stala nositelem kultury na vesnici. Touto činností utužovala národní vědomí občanů. Zástupci sboru se zúčastňovali župních sjezdů, absolvovali výcvik v Krajinské hasičské škole a samaritánské škole, členové sboru se pak účastnili hlídek při divadelních představeních a tanečních zábavách.

Činnost sboru byla ochromena v období první světové války, kdy většinou mladí museli odejít do armády – mnoho z nich se ovšem nikdy nevrátilo. Po skončení války mohl sbor vystoupit jako státotvorná složka nově vznikajícího Československého státu. V období druhé světové války byli hasiči jedna z mála organizací, která nebyla rozpuštěna, i když veškerá činnost byla zastavena. V  poválečném období získal sbor automobil se stříkačkou zn. Mercedes, o který se členové starali a se kterým vyjížděli k požárům v širokém okolí.

Pravidelně byli pořádány Josefovské zábavy, hasičské plesy a různé zájezdy. V této době byl změněn název na Svaz požární ochrany a namísto “hasiči” byli členové nazýváni “požárníci”. Sbor se podílel i na zlepšení života v obcích brigádami na výstavbě dešťové kanalizace, chodníků a Domu požárníků. Tento byl slavnostně otevřen v roce 1974 a součástí oslav byla i soutěž O putovní pohár rady ONV. Od této doby se začaly konat pravidelné nácviky na soutěže, námětová cvičení a preventivní prohlídky. Soutěžní družstvo se začalo zúčastňovat okrskových a okresních soutěží, kdy nejlepšího výsledku dosáhlo v roce 1979 – tehdy družstvo zvítězilo v soutěži O pohár rady ONV. Při oslavách 100 let založení sboru byla uspořádána okresní soutěž dětských družstev. V této době sbor používal automobil Garant, který již byl značného stáří a následně byl vyřazen z provozu. V roce 1987 sbor dostal k používání Avii, která slouží dodnes.

Z rozhodnutí Výroční členské schůze byl sbor přeregistrován k České hasičské jednotě. Začal pravidelně pořádat soutěže v požárním sportu a byl spoluzakladatelem Kutnohorské hasičské ligy, která se pyšní vysokou sportovní úrovní. Družstva mužů i žen se pravidelně zúčastňují soutěží KHL a mistrovství ČHJ. Umisťují se většinou ve středu startovního pole ale věří, že v brzké době nastane zlepšení výkonů a dojde k posunu k medailovým příčkám.

Každoročně pořádá sbor pouťovou Noční soutěž v požárním sportu s doprovodným programem a taneční zábavou. Při soutěži se hodnotí především originalita projevu a ustrojení. Tato soutěž pravidelně přitahuje velké množství diváků. S finanční pomocí začal sbor pořádat Dětské dny.

V současné době je suchdolský Sbor dobrovolných hasičů zajištěn po stránce materiální i členské a má veškeré předpoklady udržet vysokou úroveň akcí a nadále je zlepšovat.

 

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obecsuchdol.cz

Registrujte se zdelogo škola.JPG


GObec_banner_250px (002).png


 

Portál veřejné správy