Městys Suchdol

Historie městyse

 

MĚSTYS SUCHDOL

Městys Suchdol leží na severozápadním úpatí vrchu Vysoká přibližně 8 km západě od města Kutné Hory v nadmořské výšce 365 m. Katastrální území je nezalesněné, pouze v jižní a jihovýchodní části jsou menší lesy. Terén je mírně zvlněný, přilehlá Dobřeň se nachází v nadmořské výšce 366 m, Solopysky 369 m, Malenovice 370 m. U osady Vysoká se terén zvedá, obec je ve výšce 430 m nad mořem, kopec Vysoká dosahuje maximální výšky v této krajině: 471 metrů. Jméno obce se správně odvozuje od suchého dolu, jako ostatní Suchdoly v Čechách (v Praze, u Sedlčan, Třeboně, u Broumova, Kaplice a jinde) a má se psát Suchdol, přestože se v různých pramenech objevuje pod názvem např. Zuchdol, Suchodol, Sukdol. Sjednocení názvu bylo provedeno až vyhláškou obecního zastupitelstva  ze 30.3.1924. 
     

Kdy získal Suchdol svůj znak není známo. Roku 1562 byl jmenován městysem a císař Ferdinand I. mu propůjčil znak: v modrém poli na zeleném trávníku znázorněnou nalomenou jedli se zatnutou sekerou. Nový suchdolský znak je doložen jen pečetěmi z osmnáctého století – na pečeti není znázorněna sekera, nýbrž jenom pahýl stromu. Na modrém štítě je na zeleném trávníku zlomený strom, jehož boční levá větev vyrostla jako vrcholek jedle. Fara, věž kostela a čp. 2 v 50. letech 20. stoletíZkoumání suchdolské historie se setkává s četnými nesnázemi, z nichž nejvážnější je ta, že se nezachoval archív bývalého panství Malešova, jehož součástí byla suchdolská obec do roku 1848. Přesto však můžeme říci, že Suchdol je obec stará již svou polohou, neboť leží v nejstarším osídlovacím pásu naší země. V písemných pramenech se sice připomíná až ve 13. století (r. 1257, kdy byl jejím pánem Raclav ze Suchdola), ale její původ je nepochybně daleko starší.
     

 

FRANTIŠEK KMOCH 

V roce 1869 nastoupil jedenadvacetiletý podučitel František Kmoch na své první učitelské místo v Suchdole. Pobyl tam sice pouze jeden rok, ale i za tuto krátkou dobu prokázal své učitelské schopnosti v takové míře, že došel uznání v obci i u svého řídícího učitele Václava Novotného, který Kmochovi vystavil velmi příznivý posudek: "Tímto se dosvědčuje, že pan František Kmoch, rodilý v Zásmukách, dítky v první třídě při škole suchdolské skoro celý školní rok 1870 s dobrým prospěchem a ku všeobecné spokojenosti civčil a vzorným mravním chováním tu nejvyšší vážnost sobě vydobyl, přičemž mu já níže podepsaný na jeho žádost toto vysvědčení svědomitě vystaviti mohu. Připomínám též, že jmenovaný František Kmoch je spolehlivý houslista. V Suchdole dne 6. srpna 1870. Václav Novotný, učitel."

Začátkem školního roku 1870-1871 byl Kmoch přeložen do Červených Peček, obce 5 km severovýchodně od Suchdola, a počal se stále více věnovat hudbě.

V roce 1872 byl František Kmoch přeložen do Solopysk u Suchdola jako prozatímní ředitel a správce pětitřídní obecné školy. Solopysky tedy byly malá vesnice o 52 číslech s 350 obyvateli, avšak měly svou pětitřídní obecnou školu, protože byla pro celou lidnatou farnost. Jeho přeložení (a tím v podstatě povýšení) pravděpodobně zajistil Kmochův příznivce baron Hrubý ve snaze odvést Kmochův zájem od nočního vyhrávání při tanečních zábavách a připoutat ho ke škole a vážné hudbě. Ani toto opatření, ani dobře míněné domluvy přátel, ani další zostřená napomínání a konečně ani výstrahy nedokázaly v Kmochovi potlačit touhu po hudbě jako životním povolání. Úřady pak již brzy přistoupily k poslednímu opatření a František Kmoch byl začátkem školního roku 1873 - 74 suspendován. Tím skončila jeho čtyřletá učitelská dráha. 
     

 

 
 
 

 

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obecsuchdol.cz

Registrujte se zdelogo škola.JPG


GObec_banner_250px (002).png


 

Portál veřejné správy