Městys Suchdol

Komunitní centrum Dobřeň

 MMR.JPG

 20190614_135545.jpg

Název projektu: KOMUNITNÍ CENTRUM DOBŘEŇ

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010963

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Komunitní centrum Dobřeň bylo realizováno za pomoci Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Číslo výzvy ŘO IROP 62. výzva IROP – SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD – SC 2.1. Jednalo se o 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z IROP MAS Lípa pro venkov jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Lípa pro venkov na období 2014 – 2020“.

 

V rámci realizace projektu došlo k rekonstrukci a vybavení technicky nevyhovující budovy, která je v majetku městyse Suchdol. Realizace projektu probíhala od roku 2017 a byla ukončena v roce 2020. Díky realizaci projektu vzniklo nové Komunitní centrum Dobřeň, které budou moci využívat občané jako veřejné víceúčelové zařízení s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Komunitní centrum bude realizovat sociální, vzdělávací, volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků komunity či krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality. Komunitní centrum bude také poskytovat kombinaci komunitních a veřejných služeb, základního sociální poradenství se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování.

KC Dobřeň.JPG

 

001.JPG  004 (5).JPG 004.JPG  014 (3).JPG 20190614_135255.jpg  20190614_134342.jpg 20190614_134945.jpg  20190614_135213.jpg

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obecsuchdol.cz

Registrujte se zdelogo škola.JPG


GObec_banner_250px (002).png


 

Portál veřejné správy